INFORMACJE


 

PO WER

 

 „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

 

W okresie od 01.10.2020 do 30.09.2022 roku nasza szkoła realizowała projekt pt. :

„ Międzynarodowa mobilność w kształceniu zawodowym uczniów Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie” o numerze 2020-1-PL01-KA102-078843.

       Projekt obejmował 4 szkoły, tj. NTU w Warszawie, NTZ w Siedlcach, I TPU w Wyszkowie, TL w Ciechanowie, dla których organem prowadzącym jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

       Celem głównym projektu był wzrost poziomu przygotowania zawodowego 60 uczniów kształcących się w obszarze informatyki, programowania, mechaniki lotniczej, gastronomii i fryzjerstwa, poprzez udział w międzynarodowych mobilnościach edukacyjnych.

        W ramach projektu 14 uczniów naszej szkoły wraz z opiekunem,  w terminie od 15 sierpnia 2022 roku do 26 sierpnia 2022 roku, odbywało zagraniczne praktyki zawodowe w Maladze (Hiszpania).

        Uczestnicy projektu otrzymali również przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne na terenie kraju i przygotowanie językowe kontynuowane w czasie pobytu za granicą. Dokumentami potwierdzającymi realizację w/w działań są: - zaświadczenie o ukończeniu kursu językowego w ramach przygotowania językowego w kraju, - zaświadczenie o odbyciu zagranicznego stażu w obszarze informatyki lub mechaniki lotniczej, - zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w projekcie zagranicznej mobilności edukacyjnej. Jednocześnie uczniowie zaliczyli 80 godzin praktyk zawodowych obowiązujących w cyklu kształcenia w szkole.

         Dodatkowym atutem była możliwość poznania uwarunkowań i historii Hiszpanii, zwiedzania lokalnych zabytków, obcowania z inną kulturą oraz komunikowania się w języku angielskim i hiszpańskim. Uczniowie smakowali regionalnych hiszpańskich potraw i zwiedzili m.in.: Rondę -  jedno z najpiękniejszych miast Andaluzji oraz Caminito del Rey – „Drogę Króla w Andaluzji”( jedną z głównych atrakcji turystycznych niedaleko Malagi i wybrzeża Costa del Sol).

         Udział w projekcie pozwolił uczniom nabyć umiejętności zawodowe w naturalnym środowisku pracy u hiszpańskich pracodawców oraz niezapomniane przeżycia i wspomnienia.

 ZAPRASZAMY DO FOTORELACJI!

 

PREZENTACJA UPOWSZECHNIAJĄCA REZULTATY PROJEKTU
"MIĘDZYNARODOWA MOBILNOŚĆ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM UCZNIÓW SZKÓŁ
ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE".