INFORMACJE


 
Technikum
Zawody z przyszłością

Technikum Lotnicze w Ciechanowie

ul. Płońska 57a, 06-400 Ciechanów
tel. 23 672 46 64, 23 672 75 86
e-mail: szkola@zdzciechanow.com.pl