Zapraszamy do galerii Technikum Lotnicze


technikum lotnicze galeria

INFORMACJE


 
Technikum Lotnicze
Zawód z przyszłością
Technikum Lotnicze
Zawód z przyszłością

O nas

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie już od ponad 140 lat działa na polskim rynku edukacyjnym. Centrum Kształcenia w Ciechanowie powstało w 1978 roku. Wcześniej mieścił się tutaj punkt konsultacyjny przy Cechu Rzemiosł Różnych. W latach 1978-1980 siedziba Ośrodka mieściła się w budynku prywatnym przy ulicy Sienkiewicza. 1 kwietnia 1980 roku otwarto nowy budynku Zakładu przy ulicy Płońskiej 57a, gdzie mieści się do dnia dzisiejszego. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie od listopada 2002 roku posiada Certyfikat Systemu Jakości wg. ISO 9001 w zakresie działalności edukacyjnej w systemie kursowo - seminaryjnym, rozszerzony w marcu 2003 o działalność szkolną, recertyfikowany według normy ISO 9001/2009 w 2010 przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania UDT- CERT.

Centrum Kształcenia w Ciechanowie prowadzi szereg szkół pozwalających absolwentom uzyskać potrzebne na rynku pracy wykształcenie i zawód dający szanse na dobrą pracę.

Wszystkie nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych.

Absolwentom szkół gimnazjalnych proponujemy dzienne Technikum Lotnicze kształcące w zawodach: technik mechanik lotniczy, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik logistyk,  technik teleinformatyk oraz technik informatyk z realizowanymi w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniającym następującymi przedmiotami: fizyka, matematyka, język angielski i język niemiecki lub rosyjski oraz historia i społeczeństwo jako przedmiot uzupełniający.

 

Uczniom naszej szkoły zapewniamy pomoc w znalezieniu pracodawcy w celu odbycia praktyk zawodowych.

Zapewniamy doskonałe warunki nauki w nowocześnie wyposażonych pracowniach Centrum Kształcenia w Ciechanowie.