INFORMACJE


 
Technikum
Zawody z przyszłością

Kadra

L.p.

Imię i nazwisko

Przedmioty

1.

mgr Jolanta Biedrzycka

fizyka

2.

inż. Wojciech Filipczak

przedmioty zawodowe lotnicze

3.

mgr Justyna Grabowska

język polski

4.

mgr Renata Grzelak

wychowanie fizyczne

5.

mgr Magdalena Klonowska

geografia

6.

mgr Paweł Kurzęcki

przedmioty zawodowe informatyczne

7.

mgr Ilona Lech

wychowanie fizyczne

8.

mgr Małgorzata Nowakowska

biologia

9.

mgr Teresa Osiak

matematyka

10.

ks. mgr Bartosz Rogowicz

religia

11.

mgr Iwona Romanowska

dyrektor szkoły, podstawy przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe

12.

mgr inż. Małgorzata Ruszczycka

chemia

13.

mgr Katarzyna Rybczyńska - Pszczółkowska

historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie

14.

mgr Elżbieta Siatkowska

język polski

15.

mgr Katarzyna Skarżyńska

pedagog specjalny

16.

mgr inż. Sylwia Sobota

informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne

17.

mgr inż. Mariusz Suwiński

przedmioty zawodowe informatyczne

18.

mgr Jolanta Szczepańska

matematyka

19.

lic. Grzegorz Szlejzer

język angielski

20.

mgr Marcin Talarek

język niemiecki