INFORMACJE


 
Technikum
Zawody z przyszłością

Kadra

 

L.p.

Imię i nazwisko

Przedmioty

1.

mgr Jolanta Biedrzycka

fizyka

2.

mgr Janusz Czopik

język polski, historia i społeczeństwo, filozofia

3.

lic. Magdalena Dobrowolska

język angielski, język angielski zawodowy

4.

inż. Wojciech Filipczak

przedmioty zawodowe lotnicze

5.

mgr Justyna Grabowska

język polski

6.

mgr Renata Grzelak

wychowanie fizyczne

7.

mgr Anita Jankowska

język angielski, techniczny język angielski

8.

mgr Magdalena Klonowska

geografia

9.

mgr Marek Komorowski

przedmioty zawodowe mechaniczne

10.

mgr Piotr Kuczyński

wychowanie fizyczne

11.

dr Diana Kułak

religia

12.

mgr Przemysław Łuniewski

przedmioty zawodowe informatyczne

13.

mgr Małgorzata Nowakowska

biologia

14.

mgr Teresa Osiak

matematyka

15.

mgr Iwona Romanowska

dyrektor szkoły, podstawy przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe

16.

mgr inż. Małgorzata Ruszczycka

chemia

17.

mgr Katarzyna Rybczyńska - Pszczółkowska

historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie

18.

mgr Elżbieta Siatkowska

język polski

19.

mgr inż. Sylwia Sobota

informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne

20.

mgr inż. Mariusz Suwiński

przedmioty zawodowe mechaniczne i informatyczne

21.

mgr Jolanta Szczepańska

matematyka

22.

mgr Marcin Talarek

język niemiecki