Zapraszamy do galerii Technikum Lotnicze


technikum lotnicze galeria

INFORMACJE 
Technikum Lotnicze
Zawód z przyszłością
Technikum Lotnicze
Zawód z przyszłością

Technik Informatyk

Technik informatyk  to niezwykle atrakcyjny kierunek, który pozwala zdobyć kwalifikacje w zawodzie technik informatyk, jednocześnie skupiając się na rywalizacji w e-sporcie.

Technik informatyk to specjalista, który uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w trzech obszarach branży informatycznej:

  • ● planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Odpowiada za konserwacje urządzeń techniki komputerowej w czasie ich użytkowania. Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne. Wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemu operacyjnego. Monitoruje pracę systemów komputerowych. Wycenia i kosztorysuje konfiguracje systemów komputerowych oraz ich konserwacje i naprawy. Dba o aspekty ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz o bezpieczeństwo i higienę pracy. Potrafi zorganizować i prowadzić sklep komputerowy, serwis czy hurtownię komputerową.

  • ● wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej. Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej. Montuje elementy lokalnej sieci komputerowej według projektu. Instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne.  Odpowiada za właściwe działanie lokalnej sieci komputerowej. Projektuje i wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej. Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej. Podłącza sieć lokalną do Internetu i zabezpiecza przepływ danych w sieci. Nadzoruje politykę bezpieczeństwa danych osobowych w postaci elektronicznej. Diagnozuje i naprawia awarie występujące w lokalnej sieci komputerowej. Organizuje pracę podczas montażu sieci i jej naprawy przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadzoruje procesami projektowania, montażu i naprawy lokalnej sieci komputerowej. Jest przygotowany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej sieci komputerowej.

  • ● projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny, wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych. Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych. Monitoruje i testuje witryny i aplikacje internetowe. Konfiguruje i naprawia lokalne i internetowe bazy danych. Nadzoruje prace projektowe i wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz danych. Prowadzi działalność gospodarczo -usługową w zakresie baz danych i aplikacji internetowych.

 

Nauka trwa 4 lata i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe i przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Podczas nauki w zawodzie technik informatyk uczniowie przystępują do egzaminu zawodowego w ramach trzech kwalifikacji:

K1 - EE.08.  Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.

K2 - EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

 

W ramach zajęć e-sportowych uczniowie mogą brać udział w rozgrywkach w takich grach, jak CS:GO, LoL, Dota 2 i inne.

Zajęcia e-sportowe skupiają się na:

● wspólnej nauce, treningach we wspólnym gronie oraz z doświadczonymi graczami, zgłębianiu buildów i taktyk

● rozwijaniu umiejętności współpracy w zespole oraz metod komunikacji

● wyjazdach na wydarzenia e- sportowe.

Ponadto dla każdego ucznia bezpłatnie zapewniamy

szkolenia w ramach Akdemii Cisco