INFORMACJE


 
Technikum
Zawody z przyszłością

O nas

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie już od ponad 140 lat działa na polskim rynku edukacyjnym. Centrum Kształcenia w Ciechanowie powstało w 1978 roku. Wcześniej mieścił się tutaj punkt konsultacyjny przy Cechu Rzemiosł Różnych. W latach 1978-1980 siedziba Ośrodka mieściła się w budynku prywatnym przy ulicy Sienkiewicza. 1 kwietnia 1980 roku otwarto nowy budynku Zakładu przy ulicy Płońskiej 57a, gdzie mieści się do dnia dzisiejszego. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie od listopada 2002 roku posiada Certyfikat Systemu Jakości wg. ISO 9001 w zakresie działalności edukacyjnej w systemie kursowo - seminaryjnym, rozszerzony w marcu 2003 o działalność szkolną, recertyfikowany według normy ISO 9001/2009 w 2010 przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania UDT- CERT.

Centrum Kształcenia w Ciechanowie prowadzi szereg szkół pozwalających absolwentom uzyskać potrzebne na rynku pracy wykształcenie i zawód dający szanse na dobrą pracę.

Wszystkie nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych.

Absolwentom gimnazjum i szkoły podstawowej proponujemy naukę w Technikum w następujących zawodach: technik mechanik lotniczy, technik eksploatacji portów i terminali, technik informatyk oraz technik teleinformatyk z rozszerzonymi oraz uzupełniającymi następującymi przedmiotami: fizyka, matematyka, język angielski i język niemiecki lub rosyjski oraz historia i społeczeństwo jako przedmiot uzupełniający.

 

 

NASZE ATUTY:
- wykwalifikowana kadra
- nowoczesna baza dydaktyczna
- zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów
- bezpłatne szkolenia w ramach Akademii CISCO
- zagwarantowane praktyki zawodowe w firmach branżowych umożliwiające absolwentom zatrudnienie
- współpraca z uczelniami wyższymi