Zapraszamy do galerii Technikum Lotnicze


technikum lotnicze galeria

INFORMACJE


 

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa materiałów szkoleniowych na dodatkowe specajlistyczne w Technikum Lotniczym w Ciechanowie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie w związku z realizacją projektu "Szkoła nowych możliwości" współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów szkoleniowych za dodatkowe zajęcia specjalistyczne w Technikum Lotniczym w Ciechanowie

 

Załącznik:

Zapytanie ofertowe

Załacznik nr 1 - Oferta cenowa - pdf

Załącznik nr 1 - Oferta cenowa - doc

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - pdf

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - doc

Załącznik nr 3 - Projekt umowy - pdf

Załącznik nr 3 - Projekt umowy - doc