Zapraszamy do galerii Technikum Lotnicze


technikum lotnicze galeria

INFORMACJE


 

Zapytanie ofertowe - organizacja doszkalających lotów szybowcowych

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie w związku z realizacją projektu "Szkoła nowych możliwości" współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na organizację doszklających lotów szybowcowych.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Oferta cenowa - doc

Załącznik nr 1 - Oferta cenowa - pdf

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - doc

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -pdf

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - doc

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - pdf

Załącznik nr 4 - Projekt umowy - doc

Załącznik nr 4 - Projekt umowy - pdf

Protokół z wyboru Wykonawcy