Zapraszamy do galerii Technikum Lotnicze


technikum lotnicze galeria

INFORMACJE


 

Zapytanie ofertowe- przygotowanie i dostawę poczęstunku dla uczestników zajęć grupowych w NZSZ i NTZ w Siedlcach

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie w związku z realizacją projektu "Szkoła nowych możliwości" współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostawę poczęstunku dla uczestników zajęć grupowych w Niepublicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej i Niepublicznym Technikum Zawodowym w Siedlcach.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Oferta cenowa

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Załącznik nr 3 - Specyfikacja przedmiotu oferty

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych.

Protokół z wyboru wykonawcy.