Zapraszamy do galerii Technikum Lotnicze


technikum lotnicze galeria

INFORMACJE


 

Zapytanie ofertowe - przygotowanie i dostawa poczęstunku dla uczestników dodatkowych zajęć specjalistycznych w Siedlcach.

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie w związku z realizacją projektu "Szkoła nowych możliwości" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe naprzygotowanie  i dostawę poczęstunku dla uczestników dodatkowych zajęć specjalistycznych w Niepublicznej Szkole Zawodowej i Niepublicznym Technikum Zawodowym w Siedlcach.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Oferta cenowa

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Załącznik nr 3- Specyfikacja przedmiotu oferty

Załącznik nr 4 - Projekt umowy.

Protokół z wyboru wykonawcy