Zapraszamy do galerii Technikum Lotnicze


technikum lotnicze galeria

INFORMACJE


 

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa materiałów szkoleniowych na dodatkowe zajęcia specjalistyczne w Niepublicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej i Niepublicznym Technikum Zawodowym w Siedlcach

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie w związku z realizacją projektu "Szkoła nowych możliwości" współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe nazakup i dostawę materiałów szkoleniowych na dodatkowe zajęcia specjalistyczne w  Niepublicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej i Niepublicznym Technikum Zawodowym w Siedlcach.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Oferta Cenowa

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Załącznik nr 3 - Specyfikacja przedmiotu oferty

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Protokół z wyboru wykonawcy