Zapraszamy do galerii Technikum Lotnicze


technikum lotnicze galeria

INFORMACJE


 
Technikum Lotnicze
Zawód z przyszłością
Technikum Lotnicze
Zawód z przyszłością

Aktualności

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY UCZNIOWIE

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

W naszej szkole obowiązują dotychczasowe zasady. Wszyscy uczniowie i nauczyciele są zobligowani do zalogowania się na platformie Classroom, w której na bieżąco umieszczane są materiały dydaktyczne dla uczniów i która jest podstawową platformą komunikacji pomiędzy nauczycielami i uczniami. PONADTO:

1. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

2. Ustalony tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, będzie uwzględniał m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia.

3. Konsultacje będą odbywać się z uczniami przez platformę classroom, dopuszczalne są również dodatkowo inne techniki i metody w zależności od możliwości, umiejętności, dostępności, realizowanego przedmiotu i potrzeb nauczyciela i uczniów. O tych sposobach należy powiadomić uczniów i zawsze uzyskać od nich potwierdzenie otrzymania informacji.

4. Za kontakty z rodzicami odpowiedzialni są wychowawcy, jeżeli rodzic chce skonsultować się z poszczególnym nauczycielem to wychowawca lub dyrektor ustala sposób kontaktu, uzgadniając to z nauczycielem danego przedmiotu i rodzicem.

5. Dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

6. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

7. Dyrektor i nauczyciele ustalą, w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.

8. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość

9. Przepisy pozwalają na modyfikację programu nauczania zawodu, w taki sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata była zrealizowana zdalnie w tym roku szkolnym.

10. Uczniowie technikum będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych do końca roku szkolnego 2019/2020.

 

W razie pytań proszę o kontakt pod nr. tel. 883123465, 23 6724664, FB lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

KOLEJNE POROZUMIENIE PATRONACKIE PODPISANE !

Miło nam poinformować, że 12 marca 2020 roku kolejna umowa patronacka została sfinalizowana. Tym razem zaprosiliśmy do współpracy Warmia i Mazury sp. z o.o. z siedzibą w Szymanach, która objęła patronatem mechaników lotniczych. Pomimo tak trudnego czasu działamy dalej, wszystko dla rozwoju szkoły i podniesienia jakości kształcenia zawodowego.

ZAKTUALIZOWANA informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej dotycząca czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

Czytaj więcej...

Zagraniczne praktyki zawodowe.

  1 marca kolejna 15-osobowa grupa uczniów naszej szkoły, kształcących się w zawodach: technik mechanik lotniczy i technik informatyk, wyjechała na praktyki zawodowe do Hiszpanii w ramach programu ERASMUS PLUS „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie” . Uczniowie, oprócz zwiększenia poziomu przygotowania zawodowego  w naturalnym środowisku pracy, będą mieli możliwość wzmocnienia swoich kompetencji językowych, a także zapoznania ze specyfiką, lokalnymi uwarunkowaniami, historią i współczesnym funkcjonowaniem Hiszpanii.

Czytaj więcej...

Zajęcia e-sportowe.

Wesołych Świąt!

 

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI!!

  W terminie 18-24 listopada 2019 roku obchodzimy w naszej szkole Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, w ramach, którego promujemy świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Odbyły się już "spotkania ze statystyką", przedstawicielami różnych zawodów i pracodawców oraz interesującymi zaproszonymi gośćmi.

Czytaj więcej...

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

  "Naród dopiero wtedy jest panem swoich losów, gdy nie tylko ma wielu dobrych synów, ale gdy posiada dostateczną siłę, by złych utrzymać w karbach". R. Dmowski

W dniu dzisiejszym obchodziliśmy 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczysta akademia, okolicznościowa wystawa oraz wystąpienie zaproszonego gościa, przybliżyły nam wydarzenia z tamtego okresu.

Czytaj więcej...

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

11 października w naszej szkole, wspólnie z młodszymi koleżankami i kolegami, świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Po uroczystej akademii, przygotowanej przez uczniów klasy II Technikum oraz Motylki i Żabki, Pani Dyrektor złożyła wszystkim pracownikom oświaty życzenia, a Samorząd Uczniowski i Przedszkolaki wręczyli nauczycielom pamiątkowe upominki.

 

Czytaj więcej...

14 PAŹDZIERNIKA - DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

"Z rąk do rąk podajemy
skromnej mądrości
dar zwyczajny"
Czesław Miłosz

W tym dniu wszystkim pracownikom oświaty życzymy, aby każdy dzień był wypełniony radością, spokojem, sukcesami zawodowymi oraz wdzięcznością wychowanków.

 

 

PARK EDUKACJI I ROZRYWKI "SZTURMÓWKA" - INTEGRACJA "PIERWSZAKÓW" ZE "STARSZAKAMI".

8 października uczniowie klas pierwszych i starszych zorganizowali wspólny wyjazd do "SZTURMÓWKI", gdzie uczestniczyli w grach sprawnościowych, terenowo-eukacyjnych oraz rozwiązywali zagadki historyczne. Po prawie całodniowych rozgrywkach wrócili co prawda zmęczeni, ale zintegrowani i bardzo zadowoleni.

 

Czytaj więcej...