Zapraszamy do galerii Technikum Lotnicze


technikum lotnicze galeria

INFORMACJE


 
Technikum Lotnicze
Zawód z przyszłością
Technikum Lotnicze
Zawód z przyszłością

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY UCZNIOWIE

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

W naszej szkole obowiązują dotychczasowe zasady. Wszyscy uczniowie i nauczyciele są zobligowani do zalogowania się na platformie Classroom, w której na bieżąco umieszczane są materiały dydaktyczne dla uczniów i która jest podstawową platformą komunikacji pomiędzy nauczycielami i uczniami. PONADTO:

1. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

2. Ustalony tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, będzie uwzględniał m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia.

3. Konsultacje będą odbywać się z uczniami przez platformę classroom, dopuszczalne są również dodatkowo inne techniki i metody w zależności od możliwości, umiejętności, dostępności, realizowanego przedmiotu i potrzeb nauczyciela i uczniów. O tych sposobach należy powiadomić uczniów i zawsze uzyskać od nich potwierdzenie otrzymania informacji.

4. Za kontakty z rodzicami odpowiedzialni są wychowawcy, jeżeli rodzic chce skonsultować się z poszczególnym nauczycielem to wychowawca lub dyrektor ustala sposób kontaktu, uzgadniając to z nauczycielem danego przedmiotu i rodzicem.

5. Dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

6. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

7. Dyrektor i nauczyciele ustalą, w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.

8. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość

9. Przepisy pozwalają na modyfikację programu nauczania zawodu, w taki sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata była zrealizowana zdalnie w tym roku szkolnym.

10. Uczniowie technikum będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych do końca roku szkolnego 2019/2020.

 

W razie pytań proszę o kontakt pod nr. tel. 883123465, 23 6724664, FB lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..