Zapraszamy do galerii Technikum Lotnicze


technikum lotnicze galeria

INFORMACJE


 
Technikum Lotnicze
Zawód z przyszłością
Technikum Lotnicze
Zawód z przyszłością

Zagraniczne praktyki zawodowe.

  1 marca kolejna 15-osobowa grupa uczniów naszej szkoły, kształcących się w zawodach: technik mechanik lotniczy i technik informatyk, wyjechała na praktyki zawodowe do Hiszpanii w ramach programu ERASMUS PLUS „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie” . Uczniowie, oprócz zwiększenia poziomu przygotowania zawodowego  w naturalnym środowisku pracy, będą mieli możliwość wzmocnienia swoich kompetencji językowych, a także zapoznania ze specyfiką, lokalnymi uwarunkowaniami, historią i współczesnym funkcjonowaniem Hiszpanii.