Zapraszamy do galerii Technikum Lotnicze


technikum lotnicze galeria

INFORMACJE 
Technikum Lotnicze
Zawód z przyszłością
Technikum Lotnicze
Zawód z przyszłością

Podpisanie umowy patronackiej ze Spółką LOT AMS.

 4 kwietnia 2019 roku, w w naszej szkole, odbyła się konferencja pt.: „Lotnictwo polskie w stulecie niepodległości”. Wśród zaproszonych gości i prelegentów byli  między innymi Pan Andrzej Piotrowski (Regionalista, Członek Towarzystwa  Miłośników Ziemi Ciechanowskiej i Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego ), który przedstawił historię lotnictwa w subregionie ciechanowskim w latach 1918- 1939, Pan Grzegorz Bęczkowski z Instytutu Technicznych Wojsk Lotniczych, który mówił na temat badań w locie śmigłowców MI 17 modernizowanych dla  potrzeb sił zbrojnych RP  oraz Pan Marcin Kwietniak – przedstawiciel Spółki LOT AMS, który  omówił perspektywy zatrudnienia absolwentów technicznych szkół lotniczych. Podczas konferencji podpisaliśmy z Firmą LOTAMS umowę patronacką. Dokument został podpisany przez Dyrektora Biura Sprzedaży i Rozwoju Produktu LOTAMS– Marcina Kwietniaka oraz Wiceprezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie (organu prowadzącego Technikum Lotnicze w Ciechanowie) - Grażynę Zalewską. Warto dodać, że Spółka LOT Aircraft Maintenance Services (LOTAMS) jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się polskich przedsiębiorstw na specjalistycznym rynku obsługi technicznej samolotów wąsko i szerokokadłubowych. Rozwój komunikacji lotniczej, wzrost produkcji samolotów pasażerskich, a w konsekwencji zapotrzebowania na specjalistyczne usługi obsługi technicznej spowodowały, że Spółka rozpoczęła działania na rzecz poprawy jakości nauczania w technicznych szkołach lotniczych. Obejmując patronatem kierunki technik mechanik lotniczy, wspiera na każdym etapie placówki oświatowe, które wprowadzają do swojej oferty edukacyjnej ten właśnie zawód. Jednym z najważniejszych obszarów dla Technikum Lotniczego , który umowa obejmuje, jest połączenie biznesu z edukacją poprzez współorganizowanie praktyk i staży dla uczniów, absolwentów oraz nauczycieli tej szkoły, a także dla absolwentów możliwość podjęcia zatrudnienia bezpośrednio po zakończeniu edukacji. Całość uświetniły występy dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” prowadzonego również przez Zakład Doskonalenia Zawodowego.