Zapraszamy do galerii Technikum Lotnicze


technikum lotnicze galeria

INFORMACJE 

Oferta kursów dla uczniów i dorosłych

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie od ponad 30 lat świadczy usługi edukacyjne do róznych grup odbiorców. Z naszej ofert korzystają zarówno Klienci indywidualni, jak i instytucjonalni - urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz firmy i instytucje, któe kierują na szkolenia swoich pracowników lub podopiecznych. Proponując różnorodne formy edukacji umożliwiamy osobom w różnym wieku zdobycie wykształcenia lub nowych kwalifikacji oraz doskonalenie w wykonywanym zawodzie. W swojej codziennej działalności dbamy przede wszystkim o jak najlepsze zaspokojenie potrzeb edukacyjnych naszych Klientów i dlatego niezależnie od stałego podnoszenia poziomu i jakości kształcenia - do oferty szkoleniowej wprowadzamy atrakcyjne kierunki i specjlaności, któych profil jest skorelowany z dynamicznie zmieniającymi się wymogami współczesnego rynku pracy.

Miarą uznania dla naszej działalności są uzyskane przez nas wyróżnienia, certyfikaty i akredytacje, m.in. Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2009 w zakresie działalności w systemie kursowo- seminaryjnym.

W Naszej ofercie mamy kursy z zakresu:

kursy z zakresu transportu

kursy administracyjne

kursy ekonomiczno-finansowe

kursy techniczne

kursy związane ze świadczeniem usług

kursy bhp

kurs pedagogiczny

kurs operatora koparko-ładowarki kl. III

kurs opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

kurs asystent rodziny

kursy prawa jazdy kategorii B,B+E, C, C+E, D

kurs kwalifikacji wstępnej

kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej

szkolenie okresowe kierowców