Zapraszamy do galerii Technikum Lotnicze


technikum lotnicze galeria

INFORMACJE 

O nas

Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie jest ponadgimnajzalną szkołą o 3 letnim cyklu kształcenia. Szkoła realizuje nauczanie w zakresie rozszerzonym następujących przedmiotów: matematyka, język angielski, geografia, język rosyjski lub niemiecki. W zakresie działalności dydaktycznej Liceum Ogólnokształcące w szczególności umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa maturalnego, pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia, wspiera rozwój zainteresowań uczniów, zapewnia pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programów naucznia.

Nasze atuty:

● wykwalifikowana kadra pedagogiczna

● mniejsze zespoły klasowe umożliwiające indywidualne podejście do ucznia

● baza lokalowa wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne

● przyjazna atmosfera.