Profil językowy

Profil językowy

  • 4 - letni cyklu kształcenia na podbudowie szkoły podstawowej,
  • przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, język niemiecki

Jeśli łatwo uczysz się języków obcych lub uczenie się ich jest Twoją pasją, chcesz podróżować i odkrywać świat, najprawdopodobniej odnajdziesz się na profilu językowym. W tej klasie „zakuwanie” słówek to codzienność, ale ten profil niemal gwarantuje znalezienie dobrej pracy w przyszłości. Znajomość języka angielskiego jest obecnie powszechna, natomiast drugi, dodatkowy język obcy, to już wartość, która zdecydowanie wzbogaci nasze CV. Jeśli dodatkowo myślisz o wyjeździe na studia za granicę, na pewno ten kierunek Ci w tym pomoże.  Po profilu językowym możesz wybrać takie studia jak np.: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, amerykanistyka, socjologia, lingwistyka stosowana oraz coaching, stosunki międzynarodowe, filologia angielska, filologia z drugim wybranym językiem.


     W zakresie działalności dydaktycznej liceum ogólnokształcące w szczególności umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa maturalnego, pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia, wspiera rozwój zainteresowań uczniów, zapewnia pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programów nauczania.