Profil humanistyczny

Profil humanistyczny

  • 4 - letni cykl kształcenia na podbudowie szkoły podstawowej,
  • przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wos

Na tym profilu uczysz się m.in.: przedmiotów, które zwiększają  świadomość obecnych wydarzeń na świecie i w kraju. "Human" rozwija kreatywność, zdolności interpersonalne oraz komunikacyjne. Odnajdą się tutaj osoby ciekawe świata, człowieka i historii. Uczniowie na profilu humanistycznym przygotowują się do wykonywania zawodów związanych z szeroko pojętą humanistyką, takich jak: filologia, pedagogika, psychologia, dziennikarstwo, socjologia, filozofia, dziennikarstwo czy zarządzanie w kulturze. Droga otwarta jest również dla kierunków kreatywnych, takich jak reżyseria, aktorstwo czy malarstwo.

W zakresie działalności dydaktycznej liceum ogólnokształcące w szczególności umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa maturalnego, pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia, wspiera rozwój zainteresowań uczniów, zapewnia pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programów nauczania.