Zapraszamy do galerii Technikum Lotnicze


technikum lotnicze galeria

INFORMACJE


 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów: maturalnego (EM), potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ).

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:  maturalnego (EM), potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ).

Załącznik