Zapraszamy do galerii Technikum Lotnicze


technikum lotnicze galeria

INFORMACJE 

"PRACODAWCA Z WYBORU", czyli LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. z wizytą w Ciechanowie.

20 lutego odwiedzili nas przedstawiciele LOT AMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wspólnie, z którymi rozpoczęliśmy w Gimnazjach i Szkołach Podstawowych akcję rekrutacyjną i promującą branżę lotniczą na terenie powiatu ciechanowskiego.
"PRACODAWCA Z WYBORU" pod takim hasłem spotkaliśmy się z uczniami klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej oraz uczniami 8. klasy Szkoły Podstawowej Nr 4.
Eksperci opowiadali o prężnie rozwijającej się branży lotniczej, zapotrzebowaniu na pracowników nie tylko obsługi mechanicznej, ale i naziemnej.
Zapadły też pierwsze ustalenia dotyczące zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy LOT AMS Sp. z o.o. a naszą szkołą.