Zapraszamy do galerii Technikum Lotnicze


technikum lotnicze galeria

INFORMACJE


 
×

Błąd

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów images/galeria/sprm oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla ucznia naszej szkoły.

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów images/galeria/sprm oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

29 listopada podczas uroczystości, która się odbyła w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej, stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymało 44 uczniów z terenu działania Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie, w tym również Hubert Strzelak - uczeń klasy II naszego Technikum na kierunku technik mechanik lotniczy. Stypendium Prezesa Rady Ministrów, przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Serdeczne gratulacje dla Huberta, Jego rodziców oraz nauczycieli.

{gallery}images/galeria/sprm{/gallery}