Zapraszamy do galerii Technikum Lotnicze


technikum lotnicze galeria

INFORMACJE


 
Technikum Lotnicze
Zawód z przyszłością
Technikum Lotnicze
Zawód z przyszłością
Technik Teleinformatyk
Zawód z przyszłością
Technik Teleinformatyk
Zawód z przyszłością

Technik Teleinformatyk

Technik teleinformatyk  Chcesz wiedzieć jak działa Internet? W jaki sposób podłączyć się światłowodem do sieci? Dlaczego Twój laptop lub smartfon nie ma zasięgu? Jeżeli tak, to jest to kierunek dla Ciebie..

Technik teleinformatyk to specjalista branży IT, który zajmuje się technologią transmisji danych i narzędziami do sterowania przepływem informacji za pomocą różnych mediów - przewodowych i bezprzewodowych. Jest wykwalifikowanym pracownikiem, który łączy wiedzę i umiejętności z zakresu telekomunikacji, informatyki i elektroniki.

Technik teleinformatyk przygotowany jest do projektowanie, wdrażania, eksploatowania, administrowania oraz konserwowania systemów i sieci teleinformatycznych. W tym celu posługuje się dokumentacją techniczną urządzeń teleinformatycznych i transmisyjnych.

Teleinformatyka jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin technologicznych na świecie. Nastąpiło zjawisko integracji dwóch, do nie dawna odrębnych, dziedzin nauk technicznych: telekomunikacji oraz informatyki. Absolwenci teleinformatyki bez trudu znajdują zatrudnienie u operatorów sieci komórkowych, dostawców usług internetowych. Pracują jako projektanci nowych usług telekomunikacyjnych oraz architekci i administratorzy sieci komputerowych, a także z sukcesami zakładają własne firmy.

Ukończenie kierunku technik teleinformatyk jest pierwszym krokiem, aby kontynuować naukę na prestiżowych wyższych uczelniach na kierunkach teleinformatycznych.

Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe i przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Podczas nauki w  zawodzie technik teleinformatyk uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych w ramach dwóch następujących kwalifikacji:

  • INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi,
  • INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi.

 

 Absolwent Naszego Technikum kończący klasę o profilu technik teleinformatyk, będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

montowania komputerów

instalowania systemów operacyjnych oraz oprogramowania użytkowego i narzędziowego w komputerach

prowadzenia sprzedaży podzespołów, zespołów i komputerów oraz oprogramowania

diagnozowania stanu technicznego komputerów

dokonywania przeglądów, napraw i modernizacji komputerów

podłączania i instalowania urządzeń wejścia/wyjścia komputerów

projektowania sieci komputerowych dla małych i średnich przedsiębiorstw

budowania sieci komputerowych

instalowania oprogramowania sieciowego na serwerach

uruchamiania sieci komputerowych

podłączania sieci lokalnych do Internetu

przeciwdziałaniu zawirusowaniu komputerów i sieci

dbania o bezpieczeństwo informacji w sieciach komputerowych

montowania łączy teletransmisyjnych oraz podzespołów i urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznej

wymiany podzespołów i urządzeń w sieciach teleinformatycznych

obsługi i eksploatacji urządzeń sieci teletransmisyjnych

sprawdzania stanu technicznego łączy transmisyjnych oraz urządzeń i podzespołów wchodzących w skład sieci

czytania i wykonywania rysunków technicznych elementów maszyn i urządzeń mechanicznych, elementów maszyn i urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz schematów montażowych stanowiących dokumentację sieci teleinformatycznej

organizowania pracy lokalnej sieci teleinformatycznej

instalowania oprogramowania i uruchamiania telefonów komórkowych

obsługi, diagnozowania i naprawy telefonów komórkowych

obliczania i analizowania kosztów eksploatacji komputerów i sieci

weryfikowania poszczególnych kategorii produktów i usług pod względem oceny zgodności CE i spełniania wymagań dyrektyw

sporządzania ofert cenowych sprzedaży urządzeń i usług teleinformatycznych

 

NASZE ATUTY:
 MNIEJSZE ZESPOŁY KLASOWE,

 NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA,

 WYKWALIFIKOWANA KADRA,

 SZKOLENIA IT W RAMACH AKADEMII CISCO,

 ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE,

 ZAJĘCIA E-SPORTOWE,

 DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE WYRÓWNAWCZE I ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA.