Zapraszamy do galerii Technikum Lotnicze


technikum lotnicze galeria

INFORMACJE 
Technikum Lotnicze
Zawód z przyszłością
Technikum Lotnicze
Zawód z przyszłością
Technik Teleinformatyk
Zawód z przyszłością
Technik Teleinformatyk
Zawód z przyszłością

Technik Teleinformatyk

Technik teleinformatyk  to niezwykle atrakcyjny kierunek, który pozwala zdobyć kwalifikacje z zawodzie technika teleinformatyka, jednocześnie skupiając się na rywalizacji w e- sporcie.

Technik teleinformatyk to specjalista branży IT, który zajmuje się technologią transmisji danych i narzędziami do sterowania przepływem informacji za pomocą różnych mediów - przewodowych i bezprzewodowych. Jest wykwalifikowanym pracownikiem, który łączy wiedzę i umiejętności z zakresu telekomunikacji, informatyki i elektroniki.

Technik teleinformatyk przygotowany jest do projektowanie, wdrażania, eksploatowania, administrowania oraz konserwowania systemów i sieci teleinformatycznych. W tym celu posługuje się dokumentacją techniczną urządzeń teleinformatycznych i transmisyjnych.

Teleinformatyka jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin technologicznych na świecie. Nastąpiło zjawisko integracji dwóch, do nie dawna odrębnych, dziedzin nauk technicznych: telekomunikacji oraz informatyki. Absolwenci teleinformatyki bez trudu znajdują zatrudnienie u operatorów sieci komórkowych, dostawców usług internetowych. Pracują jako projektanci nowych usług telekomunikacyjnych oraz architekci i administratorzy sieci komputerowych, a także z sukcesami zakładają własne firmy.

Ukończenie kierunku technik teleinformatyk jest pierwszym krokiem, aby kontynuować naukę na prestiżowych wyższych uczelniach na kierunkach teleinformatycznych.

Nauka trwa 4 lata i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe i przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Podczas nauki w  zawodzie technik teleinformatyk uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych w ramach trzech następujących kwalifikacji:

K1 -EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych 

K2 -EE.11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi.

 

 Absolwent Naszego Technikum kończący klasę o profilu technik teleinformatyk, będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

montowania komputerów

instalowania systemów operacyjnych oraz oprogramowania użytkowego i narzędziowego w komputerach

prowadzenia sprzedaży podzespołów, zespołów i komputerów oraz oprogramowania

diagnozowania stanu technicznego komputerów

dokonywania przeglądów, napraw i modernizacji komputerów

podłączania i instalowania urządzeń wejścia/wyjścia komputerów

projektowania sieci komputerowych dla małych i średnich przedsiębiorstw

budowania sieci komputerowych

instalowania oprogramowania sieciowego na serwerach

uruchamiania sieci komputerowych

podłączania sieci lokalnych do Internetu

przeciwdziałaniu zawirusowaniu komputerów i sieci

dbania o bezpieczeństwo informacji w sieciach komputerowych

montowania łączy teletransmisyjnych oraz podzespołów i urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznej

wymiany podzespołów i urządzeń w sieciach teleinformatycznych

obsługi i eksploatacji urządzeń sieci teletransmisyjnych

sprawdzania stanu technicznego łączy transmisyjnych oraz urządzeń i podzespołów wchodzących w skład sieci

czytania i wykonywania rysunków technicznych elementów maszyn i urządzeń mechanicznych, elementów maszyn i urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz schematów montażowych stanowiących dokumentację sieci teleinformatycznej

organizowania pracy lokalnej sieci teleinformatycznej

instalowania oprogramowania i uruchamiania telefonów komórkowych

obsługi, diagnozowania i naprawy telefonów komórkowych

obliczania i analizowania kosztów eksploatacji komputerów i sieci

weryfikowania poszczególnych kategorii produktów i usług pod względem oceny zgodności CE i spełniania wymagań dyrektyw

sporządzania ofert cenowych sprzedaży urządzeń i usług teleinformatycznych

 

W ramach zajęć e-sportowych uczniowie mogą brać udział w rozgrywkach w takich grach, jak CS:GO, LoL, Dota 2 i inne.

Zajęcia e-sportowe skupiają się na:

● wspólnej nauce, treningach we wspólnym gronie oraz z doświadczonymi graczami, zgłębianiu buildów i taktyk

● rozwijaniu umiejętności współpracy w zespole oraz metod komunikacji

● wyjazdach na wydarzenia e- sportowe.

Ponadto dla każdego ucznia bezpłatnie zapewniamy

 szkolenia w ramach Akdemii Cisco