Zapraszamy do galerii Technikum Lotnicze


technikum lotnicze galeria

INFORMACJE


 

Technik programista

Zawód technik programista, o symbolu cyfrowym zawodu 351406, należy do branży teleinformatycznej. Programista to osoba, która tworzy programy komputerowe w pewnym języku programowania oraz nadzoruje proces ich wdrażania.

Programiści, w zależności od specjalizacji, dzielą się na programistów:

·         aplikacji, zajmujących się tworzeniem aplikacji komputerowych realizujących określone zadanie, np. wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem,

·         systemowi, rozwijający aplikacje oraz systemy nadzorujące pracę sprzętu komputerowego, np. systemy operacyjne, sterowniki, czy systemy zarządzania bazami danych.

·         aplikacji internetowych działających w środowisku www,

·         aplikacji mobilnych, działających na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, palmtopy czy tablety.

Technik programista jest zawodem dwu-kwalifikacyjnym, więc w cyklu kształcenia przewidywane są dwa egzaminy zawodowe. Pierwszy będzie dotyczył tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Drugi umożliwi uczniom sprawdzenie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, programowania i testowania aplikacji. Uzyskanie pozytywnego wyniku w obu kwalifikacjach będzie równoznaczne z uzyskaniem tytułu technika programisty.

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

a) tworzenia i administrowania stronami internetowymi,

b) tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,

c) programowania aplikacji internetowych,

d) tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią;

2) w zakresie kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji:

a) projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,

b) projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,

c) projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista, mający potwierdzoną kwalifikację INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych, dodatkowo po potwierdzeniu kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik informatyk.

 

NASZE ATUTY:

●MNIEJSZE ZESPOŁY KLASOWE,

● NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA,

● WYKWALIFIKOWANA KADRA,

● SZKOLENIA IT W RAMACH AKADEMII CISCO,

● ZAGRANICZNE STAŻE ZAWODOWE,

● ZAJĘCIA E-SPORTOWE,

● DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE WYRÓWNAWCZE I ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA.