Zapraszamy do galerii Technikum Lotnicze


technikum lotnicze galeria

INFORMACJE


 
Technikum Lotnicze
Zawód z przyszłością
Technikum Lotnicze
Zawód z przyszłością

Technik Mechanik Lotniczy

Technik mechanik lotniczy to specjalista, który zajmuje się naprawami statków powietrznych oraz ich zespołami. Jest wykwalifikowanym pracownikiem, który zna przepisy prawa lotniczego, potrafi czytać dokumentację płatowcową oraz silnikową.

Technik mechanik lotniczy przygotowany jest do wykonywania oceny technicznej statków powietrznych, obsługi statków powietrznych oraz napraw zespołów i wyposażenia statków powietrznych.

Transport lotniczy - pasażerski i towarowy - to szybko rozwijająca się gałąź gospodarki na świecie i Polsce. Firmy i organizacje zajmujące się obsługa techniczną samolotów i śmigłowców stale się rozwijają - zwiększa się zarówno ilość wykonywanych obsług i napraw, jak i ich różnorodność, co powoduje konieczność zatrudnienia nowej wykwalifikowanej kadry technicznej. Ostatnie lata pokazują, że również mniejsze ośrodki miejskie chcą posiadać swoje lotniska W tych miejscach będzie zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel techniczny, w tym na techników mechaników lotniczych. Absolwenci techników lotniczych mogą również znaleźć zatrudnienie w służbach technicznych lotnictwa państwowego. W lotnictwie wojskowym w służbie inżynieryjno- lotniczej Sił Powietrznych, Lotnictwa Wojskowego, jako żołnierze zawodowi lub kontraktowi. W lotnictwie Straży Granicznej, Policji i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jako cywilny personel obsługi technicznej.

Ukończenie kierunku technik mechanik lotniczy jest pierwszym krokiem, aby kontynuować naukę na prestiżowych wyższych uczelniach technicznych oraz wojskowych i zdobywać licencję: pilota albo mechanika lotniczego.

Nasza szkoła ma podpisaną umowę o współpracy z Aeroklubem Północnego Mazowsza w Przasnyszu

Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe i przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. 

Podczas nauki w zawodzie technik mechanik lotniczy uczniowie przystępują do egzaminu zawodowego w ramach jednej kwalifikacji:

TLO.03- Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych 

 

 Absolwent kierunku technik mechanik lotniczy jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

wykonywania ocen technicznych statków powietrznych

wykonywania obsługi liniowej statków powietrznych

wykonywania obsługi hangarowej statków powietrznych

wykonywania napraw zespołów i wyposażenia statków powietrznych

 

NASZE ATUTY:
 MNIEJSZE ZESPOŁY KLASOWE,

 NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA,

 WYKWALIFIKOWANA KADRA,

 WSPÓŁPRACA Z PROFESJONALNYMI FIRMAMI Z BRANŻY MECHANIKI LOTNICZEJ

 ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE,

 DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE WYRÓWNAWCZE I ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA.