Zapraszamy do galerii Technikum Lotnicze


technikum lotnicze galeria

Technik eksploatacji portów i terminali

Technik eksploatacji portów i terminali jest specjalistą z zakresu obsługi podróżnych w portach i terminalach, w tym obsługi bagażowej, a także organizacji i prowadzenia prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.
Do jego obowiązków należy:
  -  planowanie i wykonywanie prac związanych z eksploatacją portów i terminali
   -  organizowanie prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych
   -  organizowanie prac oraz prowadzenie dokumentacji związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach
    - nadzorowanie ważenia ładunków, sortowania i etykietowania
 -  organizacja wykonywania prac pomocniczych na rzecz jednostek transportu dalekiego: czyszczenie, uszczelnianie, przykrywanie i odkrywanie wagonów, otwieranie i zamykanie ładowni statków
   -  pobieranie i zdawanie sprzętu przeładunkowego oraz zlecanie jego naprawy i konserwacji
    - optymalizacja rozmieszczenia ładunków w ładowniach statków powietrznych i morskich
   - organizowanie przewozów wewnątrz portów i terminali.

Technik eksploatacji portów i terminali wie m.in.:

    - Jak funkcjonuje lotnisko.
   -  Jak działa terminal pasażerski „od kuchni”.
    - Jak przygotować samolot do odlotu w 25 minut.
   -  Jak rozmieszcza się ładunki w samolocie.
   -  Ile ton frachtu może jednorazowo zabrać Boeing 767.
    - Jak transportować i przechowywać materiały niebezpieczne.

Ukończenie tego kierunku daje szerokie możliwości zatrudnienia w portach i terminalach lotniczych, morskich, kolejowych, samochodowych i żeglugi śródlądowej zarówno w kraju jak i zagranicą, obowiązkowo uczeń poznaje 2 języki obce zawodowe. Absolwenci mogą także podjąć pracę w charakterze personelu pokładowego na stanowisku stewardessa/steward.

Kierunek daje również świetną podbudowę do dalszego kształcenia na studiach wyższych na kierunkach bardzo obecnie poszukiwanych, m.in. transport, zarządzanie w transporcie lotniczym,teleinformatyka w transporcie lotniczym.

Naszych uczniom gwarantujemy:

● realizację praktyk zawodowych i zajęć praktycznych na lotniskach m.in. w Modlinie.

● współpracę z profesjonalnymi firmami branżowymi umożliwiającymi absolwentom zatrudnienie