Zapraszamy do galerii Technikum Lotnicze


technikum lotnicze galeria

INFORMACJE


 

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe - przygotowanie i dostawa poczęstunku dla uczestników dodatkowych zajęć specjalistycznych w Siedlcach.

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie w związku z realizacją projektu "Szkoła nowych możliwości" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe naprzygotowanie  i dostawę poczęstunku dla uczestników dodatkowych zajęć specjalistycznych w Niepublicznej Szkole Zawodowej i Niepublicznym Technikum Zawodowym w Siedlcach.

Załączniki:

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa materiałów szkoleniowych na dodatkowe zajęcia specjalistyczne w Niepublicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej i Niepublicznym Technikum Zawodowym w Siedlcach

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie w związku z realizacją projektu "Szkoła nowych możliwości" współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe nazakup i dostawę materiałów szkoleniowych na dodatkowe zajęcia specjalistyczne w  Niepublicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej i Niepublicznym Technikum Zawodowym w Siedlcach.

Załączniki:

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa materiałów niezbędnych do realizacji staży zawodowych

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie w związku z realizacją projektu "Szkoła nowych możliwości" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów niezbędnych do realizacji staży zawodowych w Niepublicznym Technikum Zawodowym w Siedlcach.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - wyposażenie pracowni gastronomicznej

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie w związku z realizacją projektu "Szkoła nowych możliwości" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na wyposażenie pracowni gastronomicznej dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych w Niepublicznym Technikum Zawodowym i kucharz w Niepublicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Siedlcach.

Zmiana treści zapytania

 W specyfikacji przedmiotu oferty zmianie ulega punkt 5 - Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem gazowaym z termoobieg - 6 sztuk na Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym z termoobieg - 6 sztuk. Z powodu zmiany treści zapytanie ofertowego  Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 7 kwietnia 2017 do godziny 12.00

Załączniki:

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - organizacja kursu szybowcowego

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie w związku z realizacją projektu "Szkoła nowych możliwości" współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na organizację kursu szybowcowego przygotowującego do egzaminu zewnętrzengo na licencję pilota szybowcowego

Załączniki:

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - prowadzenie zajęć na kursie "Carving"

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie w związku z realizacją projektu "Szkoła nowych możliwości" współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć na kursie "Carving" w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Radzyminie.

Załączniki:

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - prowadzenie zajęć na kursie "Naprawa i renowacja mebli stylowych"

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie w związku z realizacją projektu "Szkoła nowych możliwości" współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć na kursie "Naprawa i renowacja mebli stylowych" w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Radzyminie.

Załączniki:

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - wyposażenie warsztatu szkolnego dla zawodu stolarz w sprzęt komputerowy

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie w związku z realizacją projektu "Szkoła nowych możliwości" współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia warsztatu szkolnego dla zawodu stolarz w sprzęt komputerowy w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Radzyminie.

Załączniki:

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa materiałów szkoleniowych na dodatkowe zajęcia specjalistyczne w Niepublicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej i Niepublicznym Technikum Zawodowym w Siedlcach

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie w związku z realizacją projektu "Szkoła nowych możliwości" współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów szkoleniowych na dodatkowe zajęcia specjalistyczne w  Niepublicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej i Niepublicznym Technikum Zawodowym w Siedlcach.

Załączniki:

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - przygotowanie i dostawa poczęstunku dla uczestników dodatkowych zajęć specjalistycznych w Siedlcach.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie w związku z realizacją projektu "Szkoła nowych możliwości" współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na przygotowanie  i dostawę poczęstunku dla uczestników dodatkowych zajęć specjalistycznych w Niepublicznej Szkole Zawodowej i Niepublicznym Technikum Zawodowym w Siedlcach.

Załączniki:

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - prowadzenie zajęć z języka angielskiego zawodowego

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie w związku z realizacją projektu "Szkoła nowych możliwości" współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego zawodowego

Załączniki:

Czytaj więcej...